Utvecklarstöd

BIMWHALE.js är en IFC-parser på klientsidan. Det är ett JavaScript-paket för dig som vill främja användandet av BIM och IFC inom samhällsbyggnadssektorn.

> $ git clone https://github.com/andrewisen/bim-whale.git
> $ cd bim-whale
> $ curl -fsSL https://deno.land/x/install/install.sh | sh
> deno run --allow-read index.ts { TypeMark: "_TYPE-MARK_", Keynote: "_KEYNOTE_", StoreyName: "Level: Level 1", TypeDescription: "_DESCRIPTION_", StatusConstruction: "New Construction", NetArea: "14.04739", Height: "4000.", Width: "200.", Length: "4000.", Hyperlink: "_URL_" } { TypeMark: "20", Keynote: "--KEYNOTE--", StoreyName: "Level: Level 1", TypeDescription: "--DESCRIPTION--", StatusConstruction: "New Construction", NetArea: "3.18957899999998", Height: "2134.", Width: "915.", SillHeight: "0.", Hyperlink: "--URL--" }

Inte bekväm att dyka så djupt? Inga problem, använd en CDN! Läs mer