Granska

dörrar
innerdörrar
ytterdörrar
fasta fönster
öppningsbara fönster
utåtgående fönster
inåtgående fönster
fönster
glaspartier
glasfasader
bjälklag
väggar
tegelväggar
betongväggar
lättbetongväggar
lättklinkerväggar
träregelväggar
stålregelväggar
golv
trappor
hissar
rulltrappor
pelare
bärande väggar
icke-bärande väggar
balkonger
bärverk
tak
tegeltak
sedumtak

Öppna och granska information från IFC-filer
(Industry Foundation Classes).

Allt sker direkt i webbläsaren.
Helt gratis - utan registrering, installation eller reklam.

Starta BIM-valen
Granska IFC-filer | BIM-valen Granska IFC-filer | BIM-valen
Granska IFC-filer | BIM-valen Granska IFC-filer | BIM-valen
Granska IFC-filer | BIM-valen Granska IFC-filer | BIM-valen
Granska IFC-filer | BIM-valen Granska IFC-filer | BIM-valen
Granska IFC-filer | BIM-valen